Trang chủ > Bùi Thế Anh

Bùi Thế Anh

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM TPHCM MXN0904 ( Học Chiều)

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM TPHCM MXN0904 ( Học Chiều) 1. Giải Phẫu Sinh Lý Thời gian học: Chiều từ 13h30 – 17h30 Ngày 01/08, 03/08,07/08, 09/08, 11/08, 15/08, 17/08, 21/08, 23/08, 25/08, 29/08, 31/08/2017 2. Pháp Luật Thời gian học: Chiều từ 13h30 – 17h30 Ngày 02/08, 04/08, 08/08, 10/08, 14/08, 16/08, 18/08, 22/08, 24/08/2017. Theo caodangytetphcm.edu.vn

Chi tiết »

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược Chính Quy MDS0907

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC TPHCM MDS0907 ( Học Chiều) 1. Giải Phẫu Sinh Lý Thời gian học: Chiều từ 13h30 – 17h30 Ngày 01/08, 03/08,07/08, 09/08, 11/08, 15/08, 17/08, 21/08, 23/08, 25/08, 29/08, 31/08/2017 2. Pháp Luật Thời gian học: Chiều từ 13h30 – 17h30 Ngày 02/08, 04/08, 08/08, 10/08, 14/08, 16/08, 18/08, …

Chi tiết »

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều Dưỡng Chính Quy MĐD0904

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG TPHCM MĐD0904 ( Học Chiều) 1. Giải Phẫu Sinh Lý Thời gian học: Chiều từ 13h30 – 17h30 Ngày 01/08, 03/08,07/08, 09/08, 11/08, 15/08, 17/08, 21/08, 23/08, 25/08, 29/08, 31/08/2017 2. Pháp Luật Thời gian học: Chiều từ 13h30 – 17h30 Ngày 02/08, 04/08, 08/08, 10/08, 14/08, 16/08, 18/08, …

Chi tiết »

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược Chính Quy MDS0906

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC TPHCM MDS0906 ( Học Sáng) 1. Giải Phẫu Sinh Lý Thời gian học: Chiều từ 07h30 – 11h30 Ngày 01/08, 03/08,07/08, 09/08, 11/08, 15/08, 17/08, 21/08, 23/08, 25/08, 29/08, 31/08/2017 2. Pháp Luật Thời gian học: Chiều từ 07h30 – 11h30 Ngày 02/08, 04/08, 08/08, 10/08, 14/08, 16/08, 18/08, …

Chi tiết »

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược Chính Quy MDS0905

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC TPHCM MDS0905 1. Giải Phẫu Sinh Lý Thời gian học: Chiều từ 13h30 – 17h30 Ngày 01/08, 03/08,07/08, 09/08, 11/08, 15/08, 17/08, 21/08, 23/08, 25/08, 29/08, 31/08/2017 2. Pháp Luật Thời gian học: Chiều từ 13h30 – 17h30 Ngày 02/08, 04/08, 08/08, 10/08, 14/08, 16/08, 18/08, 22/08, 24/08/2017. Nguồn: …

Chi tiết »

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược Chính Quy MDS0904

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC TPHCM MDS0904 1. Giải Phẫu Sinh Lý Thời gian học: Chiều từ 13h30 – 17h30 Ngày 25/07, 28/07, 04/08, 07/08, 09/08, 11/08, 14/08, 16/08, 18/08, 22/08, 25/08, 29/08/2017 2. Giáo Dục Thể Chất 1 Thời gian học: Chiều từ 13h30 – 17h30 Ngày 24/07, 26/07, 27/07, 31/07, …

Chi tiết »

Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Pasteur TPHCM 2017 chỉ cần tốt nghiệp THPT?

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur TPHCM là một trong những trường trọng điểm trên cả nước đào tạo trong lĩnh vực Y Dược. Thu hút hàng ngàn thí sinh theo học trên địa bàn cả nước. Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur TPHCM miễn 100% học phí năm 2017 Trường …

Chi tiết »

Lịch học lớp Trung cấp Xét Nghiệm (Học Buổi Sáng): XN15HCM01

LỊCH HỌC KHÓA 15 TẠI TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP XÉT NGHIỆM (Học Buổi Sáng): XN15HCM01 1. Pháp Luật Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30 Các Ngày 07/08, 08/08, 10/08. 14/08, 15/08, 18/08, 21/08, 25/08/2017. Theo caodangytetphcm.edu.vn

Chi tiết »

Lịch học lớp Trung cấp Y Sĩ Y Học Cổ Truyền (Học Buổi Sáng): CT15HCM01

LỊCH HỌC KHÓA 15 TẠI TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP Y SĨ Y HỌC CỔ TRUYỀN (Học Buổi Sáng): CT15HCM01 1. Pháp Luật Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30 Các Ngày 07/08, 08/08, 10/08. 14/08, 15/08, 18/08, 21/08, 25/08/2017. Theo caodangytetphcm.edu.vn

Chi tiết »

Lịch học lớp Trung cấp Y Sĩ Đa Khoa (Học Buổi Sáng): YS15HCM01

LỊCH HỌC KHÓA 15 TẠI TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP Y SĨ ĐA KHOA (Học Buổi Sáng): YS15HCM01 1. Pháp Luật Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30 Các Ngày 07/08, 08/08, 10/08. 14/08, 15/08, 18/08, 21/08, 25/08/2017. Theo caodangytetphcm.edu.vn

Chi tiết »