Trang chủ / Tin tức / Tin tức tuyển sinh / Bảng thống kê toàn bộ sự kiện lịch sử Việt Nam lớp 12 thi THPT quốc gia

Bảng thống kê toàn bộ sự kiện lịch sử Việt Nam lớp 12 thi THPT quốc gia

Đánh giá: 1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 đánh giá, trung bình: 5,00 trong tổng số 5)
Loading...

Bảng thống kê toàn bộ các sự kiện lịch sử Việt Nam lớp 12 được hệ thống lại theo trình tự thời gian dễ nhớ giúp thí sinh ôn tập trước khi bước vào kỳ thi THPT quốc gia chính thức.

Bảng thống kê toàn bộ sự kiện lịch sử Việt Nam lớp 12 thi THPT quốc gia

Bảng thống kê toàn bộ sự kiện lịch sử Việt Nam lớp 12 thi THPT quốc gia

Trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, môn Lịch sử thuộc bài thi tổ hợp Khoa học xã hội và được thi theo hình thức trắc nghiệm với tổng số 40 câu hỏi, thời gian làm bài là 50 phút. Rất nhiều sự kiện gắn liền với các mốc thời gian trong môn Lịch sử khiến thí sinh khó nhớ. Để giúp thí sinh dễ dàng ôn tập trong những ngày ôn thi nước rút, Cao đẳng Dược TPHCM – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur xin chia sẻ bảng thống kê các sự kiện lịch sử Việt Nam lớp 12 được sắp xếp theo trình tự thời gian giúp bạn dễ dàng học thuộc và nhớ lâu hơn.

BÀI 12. PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1919 – 1925

Thời gian Nội dung (Sự kiện)
5-6-1911 Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước
6-1919 Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Vécxai bản yêu sách của nhân dân An Nam
1919 Phong trào chấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa của giai cấp tư sản dân tộc
1920 Công nhân Sài Gòn – Chơ Lớn thành lập Công hội đỏ
7-1920 Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của V.I. Lênin.
12-1920 Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản và tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp
1921 Thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pari, báo Người cùng khổ là cơ quan ngôn luận
 1922 – Công nhân viên chức sở Công thương Bắc kì đòi nghỉ ngày chủ nhật có trả lương

– Bãi công của công nhân dệt, rượu, xay xát gạo ở Nam Định, Hải Dương, Hà Nội

1921-1923 Ra đời các tờ báo Nhân đạo, Đời sống công Nhân…
1923 Phong trào chống độc quyền cảng Sài Gòn và xuất khẩu lúa gạo Nam Kì
6-1923 Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội Quốc tế nông dân ở Liên Xô và được bầu vào BCH của Hội
1923-1924 Ra đời các tờ báo Sự thật, tạp chí thư tín quốc tế
11-11-1924 Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu để đào tạo cán bộ, xây dựng tổ chức cách mạng và truyền bá lí luận cách mạng GPDT vào Việt Nam
8-1925 Công nhân thợ máy xưởng Ba son đấu tranh, đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân
1925 Bản án chế độ thực dân Pháp ra đời

 BÀI 13. PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1925 – 1930

Thời gian Nội dung (Sự kiện)
2-1925 Thành lập Cộng Sản đoàn
6-1925 Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên
21-6-1925 Ra đời báo Thanh Niên
1926-1927 Bãi công của công nhân nhà máy sợi Nam Định, công nhân đồn điền Cao su Cam Tiêm, Phú Riềng
1927 Các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc in thành sách Đường Kách Mệnh
25-12-1927 Thành lập Việt Nam quốc dân đảng
Cuối 1928 Phong trào vô sản hóa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên
2-1929 Tổ chức ám sát tên trùm mộ phu Badanh ở Hà Nội
3-1929 Một số hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên lập ra chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Bắc Kì
5-1929 Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên có cơ sở khắp cả nước
17-6-1929 Đông Dương Cộng sản đảng được thành lập
8-1929 Thành lập An Nam cộng sản đảng
9-1929 Thành lập Đông Dương cộng sản Liên đoàn
11-1929 An Nam Cộng sản Đảng họp Đại hội bầu ra BCH Trung ương
1928-1929 Cả nước có khoảng 40 cuộc bãi công của công nhân
6-1à8-2-1930 Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản tại Hương Cảng (TQ)
9-2-1930 Khởi nghĩa Yên Bái bùng nổ
24-2-1930 Đông Dương Cộng sản Liên đoàn xin gia nhập ĐCSVN
3-2-1930 Lấy làm ngày kỉ niệm thành lập ĐCSVN
2-1930 Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt được hội nghị thông qua

BÀI 14. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 – 1935

Thời gian Nội dung (Sự kiện)
1-5-1930 Nhiều cuộc đấu tranh nổ ra khắp cả nước nhân ngày Quốc tế lao động
12-9-1930 Cuộc biểu tình của 8000 nông dân huyện Hưng Nguyên
9-1930 Xô viết ra đời ở Nghệ An
Cuối 1930 đầu 1931 Xô Viết ra đời ở Hà Tĩnh
10-1930 Luận Cương chính trị tháng 10 – Trần Phú

BÀI 15. PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 – 1939

Thời gian Nội dung (sự kiện)
3-1935 Đại hội đại biểu lần thứ nhất tại Ma Cao (Trung Quốc)
7-1935 Quốc tế cộng sản tiến hành đại hội lần VII
6-1936 Mặt trận nhân dân Pháp lên cầm quyền
7-1936 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần II họp tại Thượng Hải (TQ)
11-1936 Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương ra đời
3-1938 Mặt trận thống nhất dân chủ Đông Dương (gọi tắt là Mặt trận dân chủ Đông Dương).

BÀI 16. PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939 – 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI

Thời gian Nội dung (Sự kiện)
11-1939 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần VI (Bà Điểm – Hóc Môn)
22-9-1940 Nhật vào Việt Nam
11-1940 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần VII họp ở Ba Đình , Bắc Ninh
28-1-1941 Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam
10 → 19-5-1941 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần VIII tại Pác Bó, Cao Bằng
19-5-1941 Mặt trận Việt Minh ra đời
1941 – Việt Nam Cứu quốc quân ra đời

– Thành lập Trung đội cứu quốc quân I và II

 1943 – Đảng đề ra Đề cương văn hóa Việt Nam, thành lập Hội Văn hóa cứu quốc

– Việt Minh liên tỉnh Cao-Bắc-Lạng đẩy mạnh hoạt động, 19 ban xung phong “Nam tiến” ra đời

25 → 28-2-1943 Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp ở Võng La (Hà Nội) vạch ra kế hoạch chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang
1944 Hội Văn Hóa cứu quốc và Đảng dân chủ Việt Nam ra đời đứng trong hàng ngũ Việt Minh
25-2-1944 Trung đội Cứu quốc quân III ra đời
7-5-1944 Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị các cấp sửa soạn khởi nghĩa
22-12-1944 Thành lập đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân
9-3-1945 Nhật đảo chính Pháp
12-3-1945 Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.
15 → 20-4-1945 Ban Thường vụ Trung ương Đảng triệu tập Hội nghị Quân sự cách mạng Bắc kì
16-4-1945 Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị thành lập Ủy ban Dân tộc giải phóng các cấp
15-5-1945 Hồ Chí Minh chọn Tân Trào làm trung tâm chỉ đạo cách mạng
4-6-1945 Khu giải phóng Việt Bắc ra đời
13-8-1945 Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh thành lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc và ban bố Quân lệnh số 1
14 → 15-8-1945 Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào (Tuyên Quang)
 16 → 17-8-1945 Đại hội quốc dân ở Tân Trào tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa của Đảng, thống qua 10 chính sách của Việt Minh, cử ra Ủy ban GPDT Việt Nam
16-8-1945 Một đơn vị giải phóng quân về giải phóng thị xã Thái Nguyên
18-8-1945 Nhân dân Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam giành chính quyền ở tỉnh lị
19-8-1945 Hà Nội giành chính quyền
23-8-1945 Huế giành chính quyền
25-8-1945 Sài Gòn giành chính quyền
28-8-1945 Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước
30-8-1945 Vua Bảo Đại thoái vị, chế độ phong kiến Việt Nam sụp đổ
2-9-1945 Tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Hồ Chủ tịch đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa

Trên đây là tổng hợp toàn bộ các sự kiện lịch sử Việt Nam có trong kiến thức lớp 12 ôn thi THPT quốc gia. Ban tuyển sinh Cao đẳng Y Dược TPHCM – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur chúc các sĩ tử đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới.

Nguồn: Caodangytetphcm.edu.vn tổng hợp.

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur TP Hồ Chí Minh

Địa Chỉ : 37/3 Ngô Tất Tố, phường 21, quận Bình Thạnh, TPHCM.
Tư vấn: 028.6295.6295 - 09.6295.6295

Địa chỉ : 913/3 Quốc Lộ 1A, P . An Lạc, Quận Bình Tân - Tp.HCM.
Tư vấn: 0799.913.913 - 0788.913.913

 

Kiểm tra

Hướng dẫn điền phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH năm 2021

Các thí sinh cần tìm hiểu và nắm vững cách điền phiếu đăng ký dự …