Trang chủ > Đăng ký trực tuyến Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur CS TPHCM

Đăng ký trực tuyến Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur CS TPHCM

Đăng ký xét tuyển Cao đẳng Y Dược Pasteur CS TPHCM

Lưu ý Cao đẳng Y Dược Pasteur  sẽ căn cứ vào những thông tin trong bản đăng ký tuyển sinh trực tuyến của thí sinh để xét tuyển và gửi Giấy Báo Nhập Học Cao đẳng Dược, Cao đẳng Điều Dưỡng, Cao đẳng Xét nghiệm cho học sinh theo đường bưu điện nếu học sinh trúng tuyển. Khi nhập học yêu cầu học sinh nộp hồ sơ tuyển sinh theo mẫu hướng dẫn trong giấy báo nhập học của nhà trường. Nhà trường sẽ đối chiếu hồ sơ của thí sinh khi nhập học với những thông tin trong bản đăng ký trực tuyến, thí sinh chịu trách nhiệm về những thông tin tự kê khai trực tuyến.