Trang chủ > Đăng ký trực tuyến

Đăng ký trực tuyến

Đăng ký xét tuyển Cao đẳng Y Tế Pasteur

Đăng ký xét tuyển Cao đẳng Y Tế Pasteur trực tuyến

Họ và tên thí sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ (*)
Email
Giới tính (*)NamNữ
Điện thoại (*)
Trình độ học vấn hiện tại (*)
Chọn bậc học?
Chọn ngành xét tuyển?

Lưu ý Cao đẳng Y tế Pasteur  sẽ căn cứ vào những thông tin trong bản đăng ký tuyển sinh trực tuyến của thí sinh để xét tuyển và gửi Giấy Báo Nhập Học Cao đẳng Y cho học sinh theo đường bưu điện nếu học sinh trúng tuyển. Khi nhập học yêu cầu học sinh nộp hồ sơ tuyển sinh theo mẫu hướng dẫn trong giấy báo nhập học của nhà trường. Nhà trường sẽ đối chiếu hồ sơ của thí sinh khi nhập học với những thông tin trong bản đăng ký trực tuyến, thí sinh chịu trách nhiệm về những thông tin tự kê khai trực tuyến.