Trang chủ > Thời Khóa Biểu (trang 4)

Thời Khóa Biểu

Lịch học lớp Trung cấp Xét Nghiệm (Học T7&CN): XN14HCM04

LỊCH HỌC KHÓA 14 TẠI TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP XÉT NGHIỆM (Học T7&CN): XN14HCM04 1.Giải phẫu – Sinh lý Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Sáng 1/10, Chiều 1/10, Sáng 2/10, Chiều 2/10, Sáng 8/10, Chiều 8/10, Sáng 9/10, Chiều 9/10/2016 2. …

Chi tiết »

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều Dưỡng Chính Quy ĐD01.K09

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG CHÍNH QUY ĐD01.K09 Địa chỉ học duy nhất tại Tp.HCM: Số 37/3 Đường Ngô Tất Tố, Phường 21, Quận Bình Thạnh 1. Giáo Dục Thể Chất  Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30 Ngày 16/02, 17/02, 23/02, 24/02, 27/02, 28/02/2017 2. …

Chi tiết »

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược Chính Quy DS01.K09

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC DS01.K09 Địa chỉ học duy nhất tại Tp.HCM: Số 37/3 Đường Ngô Tất Tố, Phường 21, Quận Bình Thạnh 1. Giáo Dục Thể Chất  Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30 Ngày 16/02, 17/02, 23/02, 24/02, 27/02, 28/02/2017 2. Giáo dục quốc …

Chi tiết »

Lịch học lớp Cao Đẳng Dược (Học T7&CN): DS01.K09 – CĐVB2

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC DS01.K09 – CĐVB2 ( T7&CN) 1. Dược Lý Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Sáng 19/02, Chiều 19/02, Sáng 25/02, Chiều 25/02, Sáng 26/02, Chiều 26/02, Sáng 04/03, Chiều 04/03, Sáng 05/03, Chiều 05/03/2017 2. Chính Trị Thời gian học: Sáng từ …

Chi tiết »

Lịch học lớp Cao Đẳng Dược (Học T7&CN): DS01.K09 – VB2

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC DS01.K09 – VB2 ( T7&CN) 1. Dược Lý Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Sáng 19/02, Chiều 19/02, Sáng 25/02, Chiều 25/02, Sáng 26/02, Chiều 26/02, Sáng 04/03, Chiều 04/03, Sáng 05/03, Chiều 05/03/2017 2. Chính Trị Thời gian học: Sáng …

Chi tiết »

Lịch học lớp Trung cấp Dược (Học T7&CN): DS15HCM-CĐVB2

LỊCH HỌC KHÓA 15 TẠI TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP DƯỢC (Học T7&CN): DS15HCM-CĐVB2 1. Hóa Dược – Dược Lý 1 Lý thuyết : Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Chiều 19/02/2017, Sáng 25/02, Chiều 25/02, Sáng 04/03, Chiều 04/03/2017 Thực hành: Thời gian học: Sáng …

Chi tiết »

Lịch học lớp Trung cấp Dược (Học T7&CN): DS15HCM-VB2

LỊCH HỌC KHÓA 15 TẠI TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP DƯỢC (Học T7&CN): DS15HCM-VB2 1. Hóa Dược – Dược Lý 1 Lý thuyết : Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Chiều 19/02/2017, Sáng 25/02, Chiều 25/02, Sáng 04/03, Chiều 04/03/2017 Thực hành: Thời gian học: Sáng …

Chi tiết »

Lịch học lớp Trung cấp Dược (Học T7&CN): DS15HCM04

LỊCH HỌC KHÓA 15 TẠI TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP DƯỢC (Học T7&CN): DS15HCM04 1. Hóa Dược – Dược Lý 1 Lý thuyết : Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Chiều 19/02/2017, Sáng 25/02, Chiều 25/02, Sáng 04/03, Chiều 04/03/2017 Thực hành: Thời gian học: Sáng …

Chi tiết »

Lịch học lớp Trung cấp Điều Dưỡng (Học T7&CN): ĐD14HCM04

LỊCH HỌC KHÓA 14 TẠI TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP ĐIỀU DƯỠNG (Học T7&CN): ĐD14HCM04 1.Giải phẫu – Sinh lý Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Sáng 1/10, Chiều 1/10, Sáng 2/10, Chiều 2/10, Sáng 8/10, Chiều 8/10, Sáng 9/10, Chiều 9/10/2016 2. …

Chi tiết »

Lịch học lớp Trung cấp Kỹ Thuật Phục Hình Răng (Học T7&CN): NK14HCM – CĐVB2

LỊCH HỌC KHÓA 14 TẠI TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP KỸ THUẬT PHỤC HÌNH RĂNG (T7&CN): NK14HCM – CĐVB2 1.Vi Sinh – Ký Sinh Trùng Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Sáng 24/12, Chiều 24/12, Sáng 25/12, Chiều 25/12, Sáng 31/12, Chiều 31/12, …

Chi tiết »