Trang chủ > Thời Khóa Biểu

Thời Khóa Biểu

Lịch Học các lớp Y Dược Pasteur TPHCM

LỊCH HỌC CÁC LỚP Y DƯỢC PASTEUR TPHCM ( Địa chỉ: 37/3 Ngô Tất Tố, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TpHCM) (Click đúng lớp để xem lịch học)  I. LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP Y DƯỢC PASTEUR TPHCM LỊCH HỌC KHÓA 15   Click vào để xem lịch học …

Chi tiết »

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC DS02.K09 – VB2 ( T7&CN)

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC DS02.K09 – VB2 ( T7&CN) 1. Hóa Sinh Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Sáng 10/06, Chiều 10/06, Sáng 11/06, Chiều 11/06/, Sáng 17/06, Chiều 17/06/2017 LỊCH NGHỈ HÈ từ ngày 18/06/2017 đến hết ngày 30/06/2017 2. …

Chi tiết »

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC DS02.K09 – CĐVB2 ( T7&CN)

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC DS02.K09 – CĐVB2 ( T7&CN) 1. Hóa Sinh Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Sáng 10/06, Chiều 10/06, Sáng 11/06, Chiều 11/06/, Sáng 17/06, Chiều 17/06/2017 LỊCH NGHỈ HÈ từ ngày 18/06/2017 đến hết ngày 30/06/2017 2. …

Chi tiết »

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng Chính Quy ĐD02.K09

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG CHÍNH QUY ĐD02.K09 1. Pháp Luật Thời gian học: Chiều từ 13h30 – 17h30 Ngày 06/06, 07/06, 08/06, 09/06, 12/06, 13/06, 15/06, 16/06/2017. 2. Giáo dục quốc phòng – An ninh I Thời gian học: Chiều từ 13h30 – 17h30 Ngày 19/06, 21/06, 26/06, 28/06, 30/06, 10/07, …

Chi tiết »

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược Chính Quy DS02.K09

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC DS02.K09 1. Pháp Luật Thời gian học: Chiều từ 13h30 – 17h30 Ngày 06/06, 07/06, 08/06, 09/06, 12/06, 13/06, 15/06, 16/06/2017. 2. Giáo dục quốc phòng – An ninh I Thời gian học: Chiều từ 13h30 – 17h30 Ngày 19/06, 21/06, 26/06, 28/06, 30/06, 10/07, 13/07, 17/7/2017 …

Chi tiết »

Lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Điều Dưỡng (Học T7&CN): ĐDLTHCM01.K09

LỊCH HỌC KHÓA 14 TẠI TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG: ĐDLTHCM01.K09 1. Vi Sinh, Ký Sinh Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Sáng 21/05, Chiều 21/05, Sáng 27/05, Chiều 27/05, Sáng 28/05, Chiều 28/05/2017 2. Y – Đức Thời gian học: …

Chi tiết »

Lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Dược (Học T7&CN): DLTHCM01.K09

LỊCH HỌC KHÓA 14 TẠI TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG DƯỢC: DLTHCM01.K09 1. Vi Sinh, Ký Sinh Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Sáng 21/05, Chiều 21/05, Sáng 27/05, Chiều 27/05, Sáng 28/05, Chiều 28/05/2017 2. Y – Đức Thời gian học: Sáng …

Chi tiết »

Lịch học lớp Trung cấp Dược (Học T7&CN): DS15HCM02-CĐVB2

LỊCH HỌC KHÓA 15 TẠI TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP DƯỢC (Học T7&CN): DS15HCM02 – CĐVB2 1. Pháp Luật Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Sáng 20/05, Chiều 20/05, Sáng 21/05, Chiều 21/05/2017. Học sinh đã học môn Pháp Luật  (02 đơn …

Chi tiết »

Lịch học lớp Trung cấp Dược (Học T7&CN): DS15HCM02-VB2

LỊCH HỌC KHÓA 15 TẠI TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP DƯỢC (Học T7&CN): DS15HCM02 – VB2 1. Pháp Luật Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Sáng 20/05, Chiều 20/05, Sáng 21/05, Chiều 21/05/2017. Học sinh đã học môn Pháp Luật  (02 đơn …

Chi tiết »

Lịch học lớp Trung cấp Dược (Học T7&CN): DS15HCM02-04

LỊCH HỌC KHÓA 15 TẠI TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP DƯỢC (Học T7&CN): DS15HCM02 – 04 1. Pháp Luật Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Sáng 20/05, Chiều 20/05, Sáng 21/05, Chiều 21/05/2017.   2. Vệ sinh Phòng Bệnh Thời gian học: …

Chi tiết »

Lịch học lớp Trung cấp Y sĩ Y Học Cổ Truyền (Học T7&CN): CT15HCM02 – VB2

LỊCH HỌC KHÓA 15 TẠI TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP Y SĨ Y HỌC CỔ TRUYỀN (Học T7&CN): CT15HCM02 – VB2 1. Kỹ Năng Giao Tiếp – Truyền Thông Giáo Dục Sức Khỏe Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Sáng 04/06, Chiều 04/06, Sáng 10/06, …

Chi tiết »