Trang chủ > Thời Khóa Biểu

Thời Khóa Biểu

Lịch Học các lớp Y Dược Pasteur TPHCM

LỊCH HỌC CÁC LỚP Y DƯỢC PASTEUR TPHCM ( Địa chỉ: 37/3 Ngô Tất Tố, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TpHCM) (Click đúng lớp để xem lịch học)  I. LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP Y DƯỢC PASTEUR TPHCM LỊCH HỌC KHÓA 15 Click vào để xem lịch học lớp …

Chi tiết »

Lịch học lớp Trung cấp Y sĩ Y Học Cổ Truyền (Học T7&CN): CT15HCM04

LỊCH HỌC KHÓA 15 TẠI TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP Y SĨ Y HỌC CỔ TRUYỀN (Học T7&CN): CT15HCM04 1. Tổ chức và quản lý Y tế Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Sáng 02/04, Chiều 02/04, Sáng 08/04, Chiều 08/04, Sáng 09/04, Chiều 09/04/12/2016 …

Chi tiết »

Lịch học lớp Trung cấp Y sĩ Y Học Cổ Truyền (Học T7&CN): CT15HCM – VB2

LỊCH HỌC KHÓA 15 TẠI TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP Y SĨ Y HỌC CỔ TRUYỀN (Học T7&CN): CT15HCM – VB2 1. Tổ chức và quản lý Y tế Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Sáng 02/04, Chiều 02/04, Sáng 08/04, Chiều 08/04, Sáng 09/04, …

Chi tiết »

Lịch học lớp Trung cấp Y sĩ Y Học Cổ Truyền (Học T7&CN): CT15HCM – CĐVB2

LỊCH HỌC KHÓA 15 TẠI TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP Y SĨ Y HỌC CỔ TRUYỀN (Học T7&CN): CT15HCM – CĐVB2 1. Tổ chức và quản lý Y tế Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Sáng 02/04, Chiều 02/04, Sáng 08/04, Chiều 08/04, Sáng 09/04, …

Chi tiết »

Lịch học lớp Trung cấp Xét Nghiệm (Học T7&CN): XN14HCM04

LỊCH HỌC KHÓA 14 TẠI TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP XÉT NGHIỆM (Học T7&CN): XN14HCM04 1. Dược Lý Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Sáng 19/02, Chiều 19/02, Sáng 25/02, Chiều 25/02, Sáng 26/02. Chiều 26/02/2017 2. Vệ sinh phòng bệnh Thời gian học: …

Chi tiết »

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều Dưỡng Chính Quy ĐD01.K09

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG CHÍNH QUY ĐD01.K09 Địa chỉ học duy nhất tại Tp.HCM: Số 37/3 Đường Ngô Tất Tố, Phường 21, Quận Bình Thạnh 1. Giáo Dục Thể Chất  Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30 Ngày 16/02, 17/02, 23/02, 24/02, 27/02, 28/02/2017 2. …

Chi tiết »

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược Chính Quy DS01.K09

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC DS01.K09 Địa chỉ học duy nhất tại Tp.HCM: Số 37/3 Đường Ngô Tất Tố, Phường 21, Quận Bình Thạnh 1. Giáo Dục Thể Chất  Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30 Ngày 16/02, 17/02, 23/02, 24/02, 27/02, 28/02/2017 2. Giáo dục quốc …

Chi tiết »

Lịch học lớp Cao Đẳng Dược (Học T7&CN): DS01.K09 – CĐVB2

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC DS01.K09 – CĐVB2 ( T7&CN) 1. Dược Lý Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Sáng 19/02, Chiều 19/02, Sáng 25/02, Chiều 25/02, Sáng 26/02, Chiều 26/02 (Học Tại Phòng X8) Sáng 04/03, Chiều 04/03, Sáng 05/03, Chiều 05/03/2017 2. Chính Trị Thời …

Chi tiết »

Lịch học lớp Cao Đẳng Dược (Học T7&CN): DS01.K09 – VB2

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC DS01.K09 – VB2 ( T7&CN) 1. Dược Lý Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Sáng 19/02, Chiều 19/02, Sáng 25/02, Chiều 25/02, Sáng 26/02, Chiều 26/02, (Học Tại Phòng X8) Sáng 04/03, Chiều 04/03, Sáng 05/03, Chiều 05/03/2017 2. Chính Trị Thời …

Chi tiết »

Lịch học lớp Trung cấp Dược (Học T7&CN): DS15HCM-CĐVB2

LỊCH HỌC KHÓA 15 TẠI TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP DƯỢC (Học T7&CN): DS15HCM-CĐVB2 1. Hóa Dược – Dược Lý 1 Lý thuyết : Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Chiều 19/02/2017, Sáng 25/02, Chiều 25/02, Sáng 04/03, Chiều 04/03/2017 Thực hành: Thời gian học: Sáng …

Chi tiết »

Lịch học lớp Trung cấp Dược (Học T7&CN): DS15HCM-VB2

LỊCH HỌC KHÓA 15 TẠI TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP DƯỢC (Học T7&CN): DS15HCM-VB2 1. Hóa Dược – Dược Lý 1 Lý thuyết : Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Chiều 19/02/2017, Sáng 25/02, Chiều 25/02, Sáng 04/03, Chiều 04/03/2017 Thực hành: Thời gian học: Sáng …

Chi tiết »