Trang chủ > Thời Khóa Biểu

Thời Khóa Biểu

Lịch Học các lớp Y Dược Pasteur TPHCM

LỊCH HỌC CÁC LỚP Y DƯỢC PASTEUR TPHCM ( Địa chỉ: 37/3 Ngô Tất Tố, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TpHCM) (Click đúng lớp để xem lịch học)  I. LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP Y DƯỢC PASTEUR TPHCM LỊCH HỌC KHÓA 14 Click vào để xem lịch học lớp …

Chi tiết »

Lịch học lớp Trung cấp Điều Dưỡng (Học T7&CN): ĐD14HCM04

LỊCH HỌC KHÓA 14 TẠI TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP ĐIỀU DƯỠNG (Học T7&CN): ĐD14HCM04 1. Điều dưỡng cơ bản 1 Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Sáng 11/02, Chiều 11/02, Sáng 12/02, Chiều 12/02, Sáng 18/02. Chiều 18/02/2017 2. Dược Lý Thời gian học: …

Chi tiết »

Lịch học lớp Trung cấp Kỹ Thuật Phục Hình Răng (Học T7&CN): NK14HCM – CĐVB2

LỊCH HỌC KHÓA 14 TẠI TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP KỸ THUẬT PHỤC HÌNH RĂNG (T7&CN): NK14HCM – CĐVB2 1.Vi Sinh – Ký Sinh Trùng Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Sáng 24/12, Chiều 24/12, Sáng 25/12, Chiều 25/12, Sáng 31/12, Chiều 31/12, …

Chi tiết »

Lịch học lớp Trung cấp Kỹ Thuật Phục Hình Răng (Học T7&CN): NK14HCM – VB2

LỊCH HỌC KHÓA 14 TẠI TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP KỸ THUẬT PHỤC HÌNH RĂNG (T7&CN): NK14HCM – VB2 1.Vi Sinh – Ký Sinh Trùng Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Sáng 24/12, Chiều 24/12, Sáng 25/12, Chiều 25/12, Sáng 31/12, Chiều 31/12, …

Chi tiết »

Lịch học lớp Trung cấp Kỹ Thuật Phục Hình Răng (Học T7&CN): NK14HCM04

LỊCH HỌC KHÓA 14 TẠI TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP KỸ THUẬT PHỤC HÌNH RĂNG (T7&CN): NK14HCM04 1.Vi Sinh – Ký Sinh Trùng Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Sáng 24/12, Chiều 24/12, Sáng 25/12, Chiều 25/12, Sáng 31/12, Chiều 31/12, Sáng 08/01, …

Chi tiết »

Lịch học lớp Trung cấp Kỹ Thuật Hình Ảnh Y Học (Học T7&CN): HA14HCM04

LỊCH HỌC KHÓA 14 TẠI TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC (T7&CN): HA14HCM04 1.Vi Sinh – Ký Sinh Trùng Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Sáng 24/12, Chiều 24/12, Sáng 25/12, Chiều 25/12, Sáng 31/12, Chiều 31/12, …

Chi tiết »

Lịch học lớp Trung cấp Kỹ Thuật Hình Ảnh Y Học (Học T7&CN): HA14HCM – VB2

LỊCH HỌC KHÓA 14 TẠI TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC (T7&CN): HA14HCM – VB2 1.Vi Sinh – Ký Sinh Trùng Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Sáng 24/12, Chiều 24/12, Sáng 25/12, Chiều 25/12, Sáng 31/12, …

Chi tiết »

Lịch học lớp Trung cấp Kỹ Thuật Hình Ảnh Y Học (Học T7&CN): HA14HCM – CĐVB2

LỊCH HỌC KHÓA 14 TẠI TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC (T7&CN): HA14HCM – CĐVB2 1.Vi Sinh – Ký Sinh Trùng Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Sáng 24/12, Chiều 24/12, Sáng 25/12, Chiều 25/12, Sáng 31/12, …

Chi tiết »

Giới thiệu công dụng, liều dùng của 50 Dược liệu Y học cổ truyền

Hướng dẫn công dụng và liều dùng của 50 loại Dược liệu thông dụng được sử dụng trong những bài thuốc Y học cổ truyền mang đậm bản sắc dân tộc. Tuyển sinh văn bằng 2 Y học cổ truyền Tp HCM Hướng dẫn hồ sơ học văn bằng 2 …

Chi tiết »

Lịch học lớp Cao Đẳng Dược (Học T7&CN): DS01.K08 – CĐVB2

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC DS01.K08 – CĐVB2 ( T7&CN)   1.Y Học Cơ Sở ( Phòng X9 tầng 1 ) Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30 Sáng 1/10, Chiều 1/10, Sáng 2/10, Chiều 2/10, Sáng 8/10, Chiều 8/10, Sáng 9/10, Chiều …

Chi tiết »