Trang chủ > Liên thông Đại học Y Dược Tp HCM > Liên thông Đại học Xét nghiệm Y tế

Liên thông Đại học Xét nghiệm Y tế

Hồ sơ học liên thông Đại học Xét nghiệm Y tế Tp.HCM?

Liên thông Đại học Xét nghiệm cấp bằng Cử nhân, đào tạo ngoài giờ hành chính tại đâu? Thời gian học liên thông Đại học Xét nghiệm TP.HCM từ hệ Trung cấp bao nhiêu năm? Hồ sơ liên thông Cử nhân xét nghiệm gồm những gì? Điều kiện xét tuyển …

Chi tiết »