Trang chủ > Thời Khóa Biểu > Lịch Học các lớp Y Dược Pasteur TPHCM

Lịch Học các lớp Y Dược Pasteur TPHCM

Đánh giá: 1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (53 đánh giá, trung bình: 5,00 trong tổng số 5)
Loading...

LỊCH HỌC CÁC LỚP Y DƯỢC PASTEUR TPHCM

( Địa chỉ: 37/3 Ngô Tất Tố, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TpHCM)

(Click đúng lớp để xem lịch học) 

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP Y DƯỢC PASTEUR TPHCM

LỊCH HỌC KHÓA 15

 

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): DS15HCM02 – 04

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): DS15HCM02- VB2

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): DS15HCM02 – CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Y Sĩ Y Học Cổ Truyền ( Học T7&CN): CT15HCM02 -04

Click vào để xem lịch học lớp Y Sĩ Y Học Cổ Truyền ( Học T7&CN): CT15HCM02 – VB2 

Click vào để xem lịch học lớp Y Sĩ Y Học Cổ Truyền ( Học T7&CN): CT15HCM02 – CĐVB2

================================================

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): DS15HCM04

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): DS15HCM – VB2

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): DS15HCM – CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Y Sĩ Y Học Cổ Truyền ( Học T7&CN): CT15HCM04

Click vào để xem lịch học lớp Y Sĩ Y Học Cổ Truyền ( Học T7&CN): CT15HCM – VB2 

Click vào để xem lịch học lớp Y Sĩ Y Học Cổ Truyền ( Học T7&CN): CT15HCM – CĐVB2

 

 

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Đa khoa  ( Học T7&CN): YS15HCM04

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Đa khoa  ( Học T7&CN): YS15HCM-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Đa khoa  ( Học T7&CN): YS15HCM- CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Điều Dưỡng Đa Khoa (Học T7&CN): ĐD15HCM04

Click vào để xem lịch học lớp Điều Dưỡng Đa Khoa (Học T7&CN): ĐD15HCM – VB2

Click vào để xem lịch học lớp Điều Dưỡng Đa Khoa (Học T7&CN): ĐD15HCM – CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ Thuật Hình Ảnh Y Học (Học T7&CN): HA15HCM04

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ Thuật Hình Ảnh Y Học (Học T7&CN): HA15HCM – VB2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ Thuật Hình Ảnh Y Học (Học T7&CN): HA15HCM – CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ Thuật Phục Hình Răng (Học T7&CN): NK15HCM04

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ Thuật Phục Hình Răng (Học T7&CN): NK15HCM – VB2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ Thuật Phục Hình Răng (Học T7&CN): NK15HCM – CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Xét Nghiệm (Học T7&CN): XN15HCM04

Click vào để xem lịch học lớp Xét Nghiệm (Học T7&CN): XN15HCM – VB2

Click vào để xem lịch học lớp Xét Nghiệm (Học T7&CN): XN15HCM – CĐVB2

 

LỊCH HỌC KHÓA 14

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): DS14HCM04

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): DS14HCM – VB2

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): DS14HCM – CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Điều Dưỡng( Học T7&CN): ĐD14HCM04

Click vào để xem lịch học lớp Điều Dưỡng( Học T7&CN): ĐD14HCM – VB2 

Click vào để xem lịch học lớp Điều Dưỡng( Học T7&CN): ĐD14HCM – CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Xét Nghiệm ( Học T7&CN): XN14HCM04

Click vào để xem lịch học lớp Xét Nghiệm ( Học T7&CN): XN14HCM – VB2 

Click vào để xem lịch học lớp Xét Nghiệm( Học T7&CN): XN14HCM – CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Đa khoa  ( Học T7&CN): YS14HCM04

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Đa khoa  ( Học T7&CN): YS14HCM – VB2 

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Đa khoa  ( Học T7&CN): YS14HCM – CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Y Sĩ Y Học Cổ Truyền ( Học T7&CN): CT14HCM04

Click vào để xem lịch học lớp Y Sĩ Y Học Cổ Truyền ( Học T7&CN): CT14HCM – VB2 

Click vào để xem lịch học lớp Y Sĩ Y Học Cổ Truyền ( Học T7&CN): CT14HCM – CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ Thuật Hình Ảnh Y Học (Học T7&CN): HA14HCM04

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ Thuật Hình Ảnh Y Học (Học T7&CN): HA14HCM – VB2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ Thuật Hình Ảnh Y Học (Học T7&CN): HA14HCM – CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ Thuật Phục Hình Răng – Nha khoa (Học T7&CN): NK14HCM04

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ Thuật Phục Hình Răng – Nha khoa (Học T7&CN): NK14HCM – VB2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ Thuật Phục Hình Răng – Nha khoa (Học T7&CN): NK14HCM – CĐVB2

 

II. LỊCH HỌC CÁC LỚP CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR

LỊCH HỌC KHÓA 09

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Buổi sáng): DS01.K09

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): DS01.K09 – VB2

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): DS01.K09 – CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Điều Dưỡng( Buổi sáng): ĐD01.K09

=====================

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Buổi Chiều): DS02.K09

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): DS02.K09 – VB2

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): DS02.K09 – CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Điều Dưỡng( Buổi Chiều): ĐD02.K09

==========================

 

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao Đẳng Dược (Học T7&CN): DLTHCM01.K09

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao Đẳng Điều Dưỡng (Học T7&CN): ĐDLTHCM01.K09

 

LỊCH HỌC KHÓA 08

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Buổi sáng): DS01.K08

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): DCQHCM01 – VB2

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): DCQHCM01 – CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Điều Dưỡng( Buổi sáng): ĐD01.K08

Click vào để xem lịch học lớp Điều Dưỡng( Học T7&CN): ĐD01.K08 – CĐVB2

Có thể bạn quan tâm

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược Chính Quy DS02.K09

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC DS02.K09 1. Pháp Luật Thời gian học: Chiều từ 13h30 …